Όροι χρήσης & Προϋποθέσεις

Γενικοί όροι συναλλαγών & ασφάλεια δεδομένων

Όροι Χρήσης

Ο παρών διαδικτυακός τόπος petshug.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου της εταιρείας με την επωνυμία «PET`S HUG A.E.», που εδρεύει στη Πρωτομαγιάς , 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ 800769439, αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.  140295306000, ΔΟΥ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο 2310 90 98 99  e-mail info@petshug.gr και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «Εταιρεία»).

Η χρήση και πρόσβαση των επισκεπτών – χρηστών στον Διαδικτυακό Τόπο υπόκειται στους κατωτέρω όρους χρήσης. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στον Διαδικτυακό Τόπο συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες – χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτού δε θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της Ελληνικής νομοθεσίας. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

Από την είσοδο και πλοήγηση στον Διαδικτυακό Τόπο τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης – χρήστης έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης ως εκάστοτε ισχύουν, τους αποδέχεται και παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση προκύψει από την επίσκεψή του στον Διαδικτυακό Τόπο.

Ο Διαδικτυακός Τόπος διατίθεται μόνο για προσωπική χρήση των επισκεπτών-χρηστών του για πληροφοριακούς, επικοινωνιακούς και εμπορικούς σκοπούς. Το petshug.gr είναι ένας διαδικτυακός τόπος που προσφέρει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που εμπορεύεται η Εταιρεία και ενημερώνει σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει. 

Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται στον Διαδικτυακό Τόπο, καθώς και την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της καλής πίστης η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου από ανωτέρα βία.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια, αλλά μόνο για άμεση θετική ζημία η οποία οφείλεται αποδεδειγμένα σε δόλο ή βαριά αμέλειά της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτό και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το http://www.petshug.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και του παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του http://www.petshug.gr. Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδισή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής. Περαιτέρω, οι χρήστες δεν επιτρέπεται, επισκεπτόμενοι τον Διαδικτυακό Τόπο της Εταιρείας να παρενοχλούν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Σύναψη σύμβασης

(1) Οι προσφορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν είναι δεσμευτικές. Σύμβαση ανάμεσα στον πελάτη και στην PET`S HUG A.E. συνάπτεται με την πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τον πελάτη και αποδοχή της από την PET`S HUG A.E

Η αποδοχή της παραγγελίας από την  PET`S HUG A.E γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης ή με παράδοση του παραγγελθέντος εμπορεύματος.

(2) Ο έλεγχος της επιβεβαίωσης για προφανή ορθογραφικά και λογιστικά σφάλματα καθώς και για αποκλίσεις ανάμεσα σε παραγγελία, επιβεβαίωση και παράδοση είναι ευθύνη του εντολέα. Ο εντολέας υποχρεούται επίσης να ενημερώσει αμέσως την PET`S HUG A.E για τυχόν ανακρίβειες.

(3) Σε περίπτωση προφανούς σφάλματος στο δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος της PET`S HUG A.E, όπως ορθογραφικού ή λογιστικού σφάλματος, δεν υποχρεούμαστε σε διεκπεραίωση της παραγγελίας.

Παράδοση

(1) Η PET`S HUG A.E υποχρεούται να παραδώσει το παραγγελθέν εμπόρευμα στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο πελάτης.

(2) Παραδόσεις γίνονται μόνο σε ταχυδρομικές διευθύνσεις εντός Ελλάδος.

(3) Οι παραδόσεις επιβαρύνονται με τα αντίστοιχα έξοδα αποστολής που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο.

(4) Οι παραδόσεις γίνονται κατά κανόνα εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών. Η διάταξη αυτή δεν είναι, ωστόσο, δεσμευτική.

(5) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στην αποθήκη όλα τα επιθυμητά προϊόντα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση τμηματικών παραδόσεων. Οι συμπληρωματικές παραδόσεις δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής.

(6) Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Δυνατότητα επιστροφής του εμπορεύματος

Μπορείτε να επιστρέψετε το παραδοθέν εμπόρευμα εντός 14 ημερών πάντα συνοδευόμενο με την απόδειξη λιανικής πώλησης . Η προθεσμία ξεκινά με την παραλαβή του εμπορεύματος και του σχετικού παραστατικού.

Η επιστροφή των εμπορευμάτων επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη, εξαιρουμένης της περίπτωσης που το παραδοθέν προϊόν δεν ανταποκρίνεται στην παραγγελία ή είναι ελλαττωματικό. Σε περίπτωση που το επιστρεφόμενο προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί, φθαρεί, αλλοιωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αντίστοιχη μείωση της αξίας του. Τα εμπορεύματα επιστρέφονται στη διεύθυνση: Πρωτομαγιάς, 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Ακύρωση παραγγελίας

Παραγγελίες μπορεί να ακυρωθούν εντός 5 ωρών από την τοποθέτηση τους χωρίς κυρώσεις. Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας, στείλτε μας ένα e-mail με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες στην διεύθυνση info@petshug.gr. Δεν πραγματοποιείται καμία χρέωση για την ακύρωση μιας παραγγελία που δεν έχει υποβληθεί για επεξεργασία στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας για λόγους ανωτέρας βίας ή για διάφορους άλλους λόγους που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τον Πελάτη όπως αδυναμία πληρωμής, μη παραλαβή του προϊόντος χωρίς αιτιολογία, άγνωστη ή ελλιπή διεύθυνση παραλήπτη καθώς και για λόγους που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας όπως έλλειψη αποθεματικών, απόσυρση προϊόντος κλπ.

Τιμές

Οι τιμές που αναφέρονται στο Διαδίκτυο εμπεριέχουν το νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας και ισχύουν μέχρι την κυκλοφορία νέου τιμοκαταλόγου.

Πληρωμή

Τα προϊόντα παραδίδονται με αντικαταβολή ή κατάθεση πριν την αποστολή σε τραπεζικό λογαριασμό ή με πληρωμή μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.

Παρακράτηση κυριότητας

Το παραδοτέο προϊόν παραμένει ιδιοκτησία της PET`S HUG A.E. μέχρι τη διευθέτηση όλων των υφιστάμενων αξιώσεων έναντι του εντολέα.

Εγγύηση

Εάν το παραδοθέν προϊόν παρουσιάζει ελαττώματα υλικού ή κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων ελαττωμάτων λόγω μεταφοράς, αυτά πρέπει να αναφερθούν άμεσα μετά την παράδοση , συνοδευόμενα από λεπτομερή περιγραφή. Εάν η αναφορά ευσταθεί, ο εντολέας δικαιούται να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που του παρέχει ο νόμος. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ο εντολέας υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρο το προϊόν με έξοδα της PET`S HUG A.E

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Γενικών Όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ PET`S HUG A.E και επισκέπτη – χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου και υπηρεσιών και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.